Lyreco
 
GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORPRODUKTER PROGRAM FOR LYRECOS BÆREDYGTIGE UDVIKLING
KONTAKT OS

Frequently Asked Questions ?

Hvordan kommunikerer vi om vores bæredygtige udvikling?

pucefaq

- Internt: World
- Eksternt: Vores årlige Sustainable Development Report (eco.lyreco.dk)

Hvordan følger vi den bæredygtige udvikling?

pucefaq

Udover årlige miljøobjektiver og -mål følger vi udviklingen gennem:
- Group Sustainable Development Coordination
- Group Sustainable Development KPI

Hvordan sikrer vi, at vores leverandører overholder vores bæredygtige udviklingstiltag?

pucefaq

- Vores leverandører skal overholde vores “Lyreco Supplier Code of Ethics”, som indeholder krav til juridiske forpligtelser, menneskerettigheder, arbejdsforhold og bæredygtighed
- For direkte importerede Lyreco-mærkevarer har vi dedikerede ”på stedet-besøg” hos udenlandske leverandører. Revisionen er baseret på principperne i SA8000 - en global samfundsansvarlig standard, som dækker flere områder, f.eks. børnearbejde, tvangsarbejde, styresystemer for HR osv.

Hvordan reducerer vi vores energiforbrug i forhold til vores leverancer?

pucefaq

- Eco-driving er nu en del af Group Best Practices
- Ved valg af varebil tages energiforbruget i betragtning
- Studie af elektriske varebiler i europæiske hovedstæder
- Tilpasning af vores varebilpark, f.eks. erstattes 3.5 tons varebiler med 7.5 tons varebiler for at levere omfangsrige eller store volumener af papir
- Tilpasset levering, f.eks. cykellevering

Hvordan kan vores kunder reducere sit Carbon Footprint?

pucefaq

- Vores recirkuleringsprogram (tonere)
- Vores grønne produktudvalg
- Kundeværktøj (under opbygning)

Hvilke projekter arbejder vi på nu?

pucefaq

På koncernniveau:
- Vurdering af vores Carbon Footprint
- Sustainable Development (KPI)
- Styrkelse af vores revisioner af asiatiske leverandører

Hvad gør vi i forhold til nytænkning i bæredygtig udvikling?

pucefaq

- All innovation på koncernniveau har fokus på bæredygtig udvikling
- Et af formålene med “Group Sustainable Development Coordination” er netop at have innovative initiativer

Hvad gør vi for at reducere vores miljøpåvirkning?

pucefaq

Hvert land gennemgår hvert år Significant Environments Aspects (f.eks. strømforbrug) i henhold til ISO 14001 og definerer objektiv(er), mål og program(mer). Denne proces bliver årligt revideret af et eksternt organ.

www.lyreco.dk GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORARTIKLER - LYRECO DANMARK A/S - Lykkegårdsvej 10 - 4000 Roskilde - DANMARK
Om lyreco | Bæredygtig udvikling | Miljø tiltag | Sociale tiltag | økonomiske tiltag
Udmærkelser og medlemskaber | Vurdering af vores certificering | Media | Dokument | Faq
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice