Lyreco
 
GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORPRODUKTER PROGRAM FOR LYRECOS BÆREDYGTIGE UDVIKLING
KONTAKT OS

Vurdering & omfang

Der er fem hovedtrin i vurderingen af Lyrecos globale Carbon Footprint:

1. Valg af en konsistent metode til sikring af nøjagtige resultater:

Lyreco har valgt den internationale standard ISO 14064 som en retningslinje i udviklingen af Carbon Footprint -beregneren, der er skræddersyet til Lyrecos aktiviteter og lande.

2. Definition af omfanget:

Alle Lyrecos datterselskaber er omfattet i beregningen af Carbon Footprint.
Med hensyn til driftsmæssige grænser er alle udledninger medregnet:


 • Direkte emissioner
   
 • Energi-indirekte emissioner
   
 • Andre indirekte emissioner: Persontransport og direkte affald

3. Datasammenstilling:

En skabelon er udsendt til alle datterselskaber med en vejledning – da det er afgørende at indsamle data så grundigt og nøjagtigt som muligt for at kunne opsætte relevante reduktionsprogrammer for kuldioxidudslip i næste trin.

4. Konvertering af Footprint til C02-ækvivalenter:

Carbon Footprint er målt i ækvivalente tons CO2 (tCO2e). En række konverteringsmodeller fra troværdige miljøinstanser er benyttet til at beregne og derefter konvertere den kolossale datamængde, der er sammenført fra 27 lande.

5. Rapportering af Carbon Footprint:

Lyrecos Carbon Footprint er sammensat som vist i fanen "Mål og resultater".

Mål & resultater

MÅL:

20 % reduktion af CO2 i 2017.
Målet är sat på et globalt niveau i Lyreco. 
 

RESULTATER:

Lyrecos Carbon Footprint er sammensat som vist i nedenstående tabel:Forbedringsprogrammer

I indsatsen for at nedbringe vores Carbon Footprint, har vi udarbejdet en række forbedringsprogrammer med henblik på implementering i alle de lande, hvor vi er repræsenteret.

Hovedhandlingsplanerne for hver kategori:


ENERGIKILDER
 • Teknologisk udvikling (f.eks. LED)
 • Energispareprogrammer
 • Grøn elektricitet
 • Grøn IT (f.eks. apparater med lavere energiforbrug)
 • Vedvarende energi

FRAGT
 • Grøn politik på vores vognpark
 • Teknologisk udvikling (f.eks. af motorer)
 • Miljøvenlig vognpark (på f.eks. naturgas, batterier, propangas, hybridteknologi)
 • Forøgelse af ordreværdien - færre leve
 • Eco-Driving
 • Direkte leverance af papir til RDC (Regionale Distributionscentre)

TRANSPORT AF MEDARBEJDERNE
 • Befordringssplan for firmaet koncernniveau
 • Udvikling af videokonferencer
 • Eco-Driving
 • Grøn politik på vores vognpark
 • Udvikling af teknologier (f.eks. af motorer)

FORBRUGSSTOFFER OG -MATERIALER
 • Grøn trykke-/printeteknologi
 • Genbrug af papemballage
 • Lille emballage
 • Forøget andel af webbaseret handel
 • E-fakturaer og E-rapporter

DIREKTE AFFALD
 • Affaldssortering
 • Genbrug af papemballage
 • Mindre indpakning/omvikling (krympefolie) fra leverandørerne
 • Retursystemer for paller

FASTE AKTIVER
 • Grøn IT (f.eks. udvikling af MFP'er – Multifunktionsprintere)
 • Lodret opbevaring - bedre udnyttelse af lagerplads

Grøn produktvurdering

Vores metodik til evaluering af grønne produkter er baseret på en anerkendt og international standard, ISO 14020.

Indholdet af ISO 14020 standarden:

12 selvdeklarerede miljøpåstande:
Komposterbart, nedbrydeligt, designet til demontering, produkt med forlænget levetid osv.

Certificerede påstande som:
Metodikken er også i tråd med retningslinjerne for reklamepraksis, udstedt i 2011 af ICC (Det Internationale Handelskammer) for at forhindre green washing.

METODIK GODKENDT AF SGS:

LYRECO QSS TEAMS (Quality, Security & Sustainability)
 • Detaljeret kontrol af certificerede påstande (f.eks. omfang og gyldighedsperiode)
 • Kommunikation med leverandørerne for at håndtere eventuelle tvister
 • Global koordinering af resultat for at sikre overenstemmelse
LEVERANDØRER
Udfyldelse af “Grøn evalueringsfil“ med:
 • Certificerede påstande
 • Selvdeklarerede påstande
 • Yderligere kriterier
 • Beviser
LYRECO MARKETING TEAMS
Detaljeret kontrol af selvdeklarerede påstande i overensstemmelse med kvalifikationerne beskrevet i ISO 14021.
*The « Lyreco Green Products Assessment » has been reviewed by SGS CTS Sustainability Services and was found to be in general conformance with the principles of the ISO14020 standard and the ICC Framework for Environmental Claims

Disse produkter er identificeret med et ”grønt træ” på:Papirkataloget:

 • Produkterne er identificeret med et piktogram af et ”grønt træ”
 • “Retningslinjerne for det grønne træ” pr. afsnit er kort præsenteret på sektionsforsiderne
Webshop:


 • Produkterne er identificeret med samme piktogram ”grønt træ”
 • Et link på siden med ”Produktdetaljer” gør det muligt for kunden at få adgang til ”Grønt træ-certifikatet” og årsagerne til, at produktet har fået prædikatet "miljømæssigt fordelagtigt"
 • I indkøbskurven er der mulighed for at ændre sit produktvalg til et grønt alternativ, hvis et sådant findes

Sikkerhedsdatablade

Nærmere oplysninger om et produkts sikkerhedsmæssige egenskaber er bare et klik væk, idet Lyreco nu stiller alle sikkerhedsdatablade til rådighed i vores webshop.


 • Sikkerhedsdatabladene beskriver egenskaberne ved produktet og det inklusive fysiske data såsom flammepunkt eller smeltepunkt, plus sundhedsmæssige effekter, førstehjælp og hvordan man skal reagere i tilfælde af en nødsituation
 • Sikkerhedsdatabladene gør det muligt for virksomhederne at informere deres ansatte om, hvordan man bruger og opbevarer et produkt sikkert inden for arbejdsmiljøet. Det er en vigtig del af sundhed, sikkerhed og miljøhensyn

Ingen unødig emballage


Lyreco leverer mere end 50 % uden brug af unødig emballage, dvs. at kunderne modtager varen, præcis som leverandørerne sender dem til os. En enkel måde at håndtere papir, tonere, konvolutter osv. på samtidig med, at det sparer os for en enorm mængde pap.

Ikke mere dobbeltemballage fra vores leverandører
Såfremt det er muligt, beder vi vores leverandører om at undgå strækfilm på paller med papkasser.


Dette initiativ betyder: 
 • Mindre plastfolie, hvilket er et af vores miljømål
 • Bruger ikke længere tid udpakning - samt et mere sikkert arbejdsmiljø 

Specialemballering
Lyrecos system udvælger automatisk den mindste kasse, der kan rumme alle varer. 

Derefter skæres kasserne til således, at de passer perfekt og sparer op til 10 % af pladsen i vores lastbiler.
Vores kasser er produceret af genbrugsmaterialer.

Miljøvenlige køretøj


 Lyreco øger andelen af "grønne  biler" globalt: +35% i 2016

 For at reducere vores CO2-udledning  og dermed vores miljøpåvirkning  arbejder vi på at udvikle en mere  miljøvenlig bilpark.

 Programmet, som blev implementeret for både varebiler og tjenestebiler, blev  indledt for syv år siden i 2009, da nogle af de lande, Lyreco opererer i,  introducerede elbiler, hybridbiler og biler, der kører på naturgas, i deres bilpark.


Tabellen nedenfor viser antallet af miljøvenlige varebiler og tjenestebiler pr. land i 2015 samt forventet antal ved udgangen af 2016.

 


Eco-driving

Hvordan kan Lyreco reducere miljøpåvirkningen fra sine biler og varebiler?
 
 

Eco Driving-kurser er beregnet til at lære chauffører at tilpasse deres kørselsmønster, så det bliver mere brændstofbesparende og dermed reducerer CO2-udledningen. Blandt de øvrige positive sideeffekter er, at et mere planlagt kørselsmønster mindsker risikoen for ulykker samt finansielle udgifter.

Ud over at medarbejderne skal gennemgå et Eco Driving-kursus, skal der løbende gennemføres aktiviteter, som skal minde dem om at køre brændstofbesparende. Disse aktiviteter omfatter følgende:

 • Videreuddannelse

 •  Faktablade, som belyser og fremhæver principperne for at køre brændstofbesparende

 • Statistik over brændstofforbrug i forhold til antal kørte kilometer, finansielle udgifter og leverancer

 • Inddrage ledere og øge disses kendskab til Eco Driving, så de kan være med til at påvirke deres medarbejdere

 • Løbende kommunikere og være i dialog om betydningen af at reducere brændstofforbruget

 

Det er vores mål at øge bevidstheden med hensyn til sikkerheds- og miljøspørgsmål blandt vores chauffører og at bidrage til reduceret CO2-udledning.Optimeret leveringsprogram

Lyrecos største miljøpåvirkning er CO2-udslippet fra vores varebiler, når vi leverer produkter til vores kunder.
 
En del af vores grundlag er at tilbyde dag til dag-levering, og vi har haft stort fokus på at minimere den negative miljøpåvirkning, som det medfører. Et vigtigt element i arbejdet med at minimere kilometerantallet er att planlægge leveranceruterne, så at der altid kun er en bil, der leverer til et givet område på given dag. 

Samtidigt fokuserer vi på at hjælpe kunderne med at planlægge indkøbende og dermed afgive færre ordrer med en højere ordreværdi pr.gång i stedet for flere ordrer med færre produkter. På den måde kan vi reducere antal kørte kilometer pr. dag og dermed også CO2-udledning.
 
Lyreco har også en meget høj standard ved leveringer:
99 % af alle leveringer bliver leveret korrekt, dvs. at de rigtige varer og de rigtige mængder bliver leveret til tiden. Det minimerer ekstra leveringer og returvarer fra kunder.  

 

Genbrugstonere


Lyreco tilbyder forskellige miljøtjenester for at hjælpe sine kunder med at håndtere genanvendeligt kontoraffald:

Leverer “affalds-beholdere”
til genbrugsaffald.

Henter "affaldsbeholdere”
når de er fyldte.

Sørger for transport av “affalds-beholdere”
fra kunder til genbrugsstation.

Sikrer genan-vendelighed
  gennem egen genbrugspartner.

Utsteder miljø-certifikater
(hvis det er aktuelt).Et eksempel på en genbrugstjeneste er tonere, en service som er uden ekstra omkostning for vores kunder.

Vores genbrugspartnere forpligter sig til: 

 • Lyreco Supplier Code of Ethics
 • Respekt og hensyn til juridiske og miljømæssige aspekter i forhold til miljøtjenester og processer
 • At levere miljøcertifikater (til Lyreco og/eller Lyrecos kunder)
 • At udarbejde detaljerede rapporter om genanvendeligt affald fra Lyreco

Affald og sortering

Affaldssortering hos Lyreco

Som en del af Lyrecos miljøarbejde har vi i lang tid arbejdet med at forbedre vores affaldshåndtering. Genbrug har også i flere år været et miljømål, som der følges op på hvert år.  Miljømålet fastsættes ud fra hvor stor en andel af vores affald, vi mener, er rimeligt at sende til genbrug i stedet for forbrænding. Nedenfor ses de seneste års resultater.Madaffald til grøn energi


I 2015 begyndte vi at sende vores madaffald til genanvendelse. Madaffaldet sendes til biogasanlæg, hvor det genanvændes ved energiudnyttelse og afslutningsvis som jordforbedringsmiddel. 

 


Strømforbrug


 Strømforbrug i Lyrecos bygninger

 Takket vøre ny forbedret teknologi og vilje til at investere i dem  har Lyreco været i stand til at foretage betydelige  energibesparelser gennem installation af LED- belysning i  kontorer og lagre.

 Tabellen nedenfor viser status for energibesparende belysning i  Lyreco Group:

 
 

Nye bygninger


VEJEN TIL MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI


Ved nybyggeri i Lyreco handler vi ud fra et bæredygtighedsperspektiv, hvor der tages hensyn til de tre søjler i bæredygtig udvikling: økonomi, miljø og samfund.

Der er bl.a. følgende fordele ved denne holistiske tilgang:

Økonomi
 • Understøtte Lyrecos forretningsplan
 • Reducere driftsomkostningerne
 • Forbedre medarbejdernes produktivitet
 • Optimere de økonomiske resultater i et livscyklusperspektiv


Miljø

 •  Minimere Lyrecos miljøpåvirkning ved at reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningen.
 • Reducere affaldsstrømmene og øge andelen af genanvendt affald


Samfund

 •  Forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel på arbejdspladsen
 • Forbedre kvaliteten af arbejdsmiljøet, også ud fra et sikkerhedsperspektiv
 

SOLAR PANELS INSTALLATIONS
www.lyreco.dk GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORARTIKLER - LYRECO DANMARK A/S - Lykkegårdsvej 10 - 4000 Roskilde - DANMARK
Om lyreco | Bæredygtig udvikling | Miljø tiltag | Sociale tiltag | økonomiske tiltag
Udmærkelser og medlemskaber | Vurdering af vores certificering | Media | Dokument | Faq
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice