Lyreco
 
GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORPRODUKTER PROGRAM FOR LYRECOS BÆREDYGTIGE UDVIKLING
KONTAKT OS

Økonomiske tiltag

Tiltag på tværs af organisationen

 
 
 
 
 
 

Service

Lyreco er bygget på en model baseret på at
give fremragende service til sine kunder via
salgsstyrke, logistik, distribution og kundeservice.

Det indebærer, at vi skal arbejde hårdt for at opnå alle interne mål i vores forretningsplaner hver måned. Vi bliver målt på mange Key Performance Indicators (KPIs), som spænder fra ikke leverede varer til antal kreditnota. Enkelte indikatorer bliver gennemgået hver dag, mens andre bliver gennemgået månedligt på ledergruppens møde.

Koncernen gennemgår en oversigt for at sikre ‘kvalitetsresultater’ i alle lande. Vores certificerede ISO 9001 kvalitetsstyringssystem sikrer at vi kan overvåge og måle indikatorer, som påvirker kvaliteten til kunderne samtidig med, at vi sætter mål for at forbedre vores præsentationer hele tiden.

I hvert datterselskab er det en QSS (Quality, Security and Sustainability) manager, der er ansat på ledelsesniveau. QSS Managerns opgave er att stille krav, overvåge og følge op på alle indikatorer, der afviger fra målet. Denne person er også ansvarlig for at opretholde vores ISO 9001 certificering.
 
Gennem tilbagemeldinger fra vores årlige kundetilfredshedsundersøgelser og klager kan vi iværksætte handlingsplaner for at rette op på eventuelle problemer samt se en begyndende trend.


En af Lyrecos fire værdier er Excellence, et
ekstremt fokus på detaljer gør vores service til
den bedste i klassen.


Etisk arbejdsmiljøLyrecos medarbejdere og leverandører må aldrig acceptere ulovlig eller uetisk praksis i virksomheden.   

Lyrecos arbejde er baseret på to politikker, der skal gennemsyre alt, hvad vi gør:

1. Lyreco Code of Ethics for medarbejdere for at sikre, at de forstår deres etiske rolle i virksomheden

2. Lyreco Supplier Code of Ethics for leverandører, hvor de forpligter sig til Lyrecos fire værdier og sørger for, at deres medarbejdere ikke sættes i kompromitterende situationer, når de arbejder med Lyreco.

Retningslinjerne er blevet kommunikeret direkte til hele Lyreco-koncernen og er dermed den samme, uanset hvor Lyreco opererer. Betydningen af principperne i Lyreco Code of Ethics er blevet fremhævet, og hver dattervirksomhed i koncernen har etablert processer for at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med indholdet.

For at sikre politikken og processen blev en række procedurer og skemaer oprettet.

Indkøbere har udbudsprocedurer for leverandører til kataloget samt for interne produkter og tjenester. På den måde kan vi kontrollere ”Code of Ethics”-prosessen for hvert udbud. Kontrollen bliver udført af uddannede, lokale QSS (Quality, Security and Sustainability) kontrollører.

Lyreco Supplier Code of Ethics er grundlaget for vores samarbejde med leverandører.

Lyreco-koncernen forpligter sig til brug af principperne i den internationale arbejdsorganisation (ILO) efter at ha underskrevet UN Global Compact.
 

E-handel

Elektroniske indkøb er en del af den bæredygtige udvikling. 


Lyreco overfører så meget papirbaseret information som muligt til elektroniske skemaer (som sendes til eller modtages fra kunder).

Vi tilbyder en række løsninger – dette gælder alt fra fuldt integrerede systemer til dedikerede elektroniske og statiske kataloger. Målet er at reducere mest muligt papir og energi.
 
Nedenfor ses oversigt over antal udsendte elektroniske faktura for Skandinavien.

Bæredygtige løsningerLyreco tilbyder en række løsninger for at hjælpe vores kunder med at opnå deres interne målsætninger for bæredygtighed f.eks. ved at indsamle tonere. Vi er stolte af at tilbyde en række bæredygtige produkter f.eks. Svanenmærket, EU-Ecolabel og FSC certificerte produkter, genanvendte og genanvendelige produkter.

Lyrecos salgsstyrke kan finde løsninger på alle aspekter af kundens behov, fra den rigtige type faktureringsløsning til planlagte ordrer og i nogle tilfælde også desktop levering.  


Ved at tilbyde et bredt udvalg af service og produkter til virksomheder kan vi reducere vores kulstofemissioner og optimere brugen af bæredygtige produkter til vores kunder.

Leverandørforhold

Lyrecos medarbejdere og leverandører må aldrig acceptere ulovlig eller uetisk praksis i virksomheden.   Ledelse:
Lyreco ved, at måden hvorpå vi håndterer vores forretningsforbindelser, har direkte indflydelse på vores resultater. Marketing Executives på koncernniveau forhandler, administrerer og indgår kontrakter på ca. 70 % af vores fælles produktudvalg i kataloget. De resterende 30 % er det vores nationale produktchefer som vælger, forhandler og indgår kontrakter på. Produktcheferne plejer også forholdet med de lokale leverandører for at sikre, at der bliver taget hånd om behovet på vores lokale markeder. Udvalget bliver gennemgået regelmæssigt for at sikre, at vores katalogprodukter stemmer overens med vores kunders behov, samtidig med at det giver vores kunder mulighed for at skræddersy sine løsninger.

Det er ikke let at blive leverandør til Lyreco. Vi forpligter os til en konsistent produktkvalitet, konkurrencedygtige priser og lagertilgængelighed over for vores kunder. Vores leverandører skal derfor kunne garantere det samme over for Lyreco.

Lyreco Supplier Code of Ethics:  
Lyreco introducerede ”Lyreco Code of Ethics” for at sikre et etisk forhold med vores leverandører. Retningslinjerne definerer passende og upassende adfærd mellem Lyreco og leverandørerne. Aftalen skal underskrives, før leverandørerne kan gå ind i et udbud med os, og der skal også refereres til aftalen i en endelig kontrakt.


eco.lyreco.dk/medias/MNG%200%2010%20EN%20-%20Supplier%20Code%20of%20Ethics.pdf


 

 
Leverandører forpligter sig til at:
 • Arbejde inden for loven i de lande, de opererer i  
 • Fremme menneskerettigheder
  • Forbyde alle former for tvangsarbejde
  • Ikke bruge børnearbejde
  • Bekæmpe diskriminering i ansættelser 
 • Sikre juridisk ansættelsespraksis

Vurdering:
Lyreco har et fælles vurderingsværktøj, Supplier Performance Improvement Programme (SPIP). Det bruges årligt for at evaluere vores leverandørers arbejde med bæredygtighed. Samtidig måles leverandøren på flere områder, lige fra logistik til fakturaprocesser. Leverandører med en dårlig vurdering bliver fjernet, hvis de ikke klarer at forbedre sine resultater inden for det næste år.  

Bæredygtige indkøbLyreco ønsker at forudse sine kunders behov. Derfor har bæredygtige indkøb længe stået højt på dagsordenen. Det gælder både: • Produkter fra vores globale leverandører til videresalg til vores kunder
 • Produkter og tjenester til intern brug

Når vi køber ind, ser vi også på, om leverandørerne har miljøakkrediteringer for produkter eller aktiviteter, og om de kan binde sig til en række sociale krav, når de underskriver ”Lyreco Supplier Code of Ethics”.

Denne proces understøttes af en række procedurer i vores integrerede styresystem. Det sikrer bl.a. at vi går i udbud regelmæssigt, og at bæredygtighed er med som et væsentligt element – ikke kun kvalitet og pris. Hele processen bliver revideret af både lokale revisorer og af koncernens finansafdeling.
 
Lyrecos internationale produktudvalg indeholder over 2000 miljømærkede produkter. Vi vælger så vidt muligt leverandører, som har styresystemer certificeret i henhold til ISO 14001 eller lignende systemer, som fører til en reduceret miljøpåvirkning.  
 
Lyrecos produktudvalg kommer fra fabrikker, som bliver kontrolleret af en uddannet revisor.   
 
Produkter og tjenester til intern brug kan hurtigt blive overset i en virksomhed med så mange produkter til videresalg, men dette er ikke tilfældet i Lyreco. Brugen af udbudsdokumenter betyder, at der tages hensyn til bæredygtigt udvikling, og at det dokumenteres i en kontraktdatabase, hvor ”bæredygtig værdi” kan blive evalueret. 

Indkøbspersonalet bliver oplært i, hvordan de kan tilføre værdi til sine udbud ved at stille sine leverandører en række spørgsmål, som dækker akkreditiver, reduceret emballage, eco design, miljøpolitik osv. Alle kontrakter bliver dokumenteret, og ”bæredygtig værdi” bliver registreret og er tilgængelig for kontrol. 

Finansiel integritet

Lyreco, en privat koncern, sætter en ære i at have en så åben og pålidelig standard som mulig for vores interessenter.

Dette sker via en fælles regnskabsplatform, som giver koncernen adgang til alle vores regnskaber fra hovedkontoret.  

Koncernens hovedkontor har regelmæssige revisioner for at sikre samsvar mellem finansielle procedurer og et eksternt organ (som er udelukket fra al rådgivning i koncernen).    

Fælles platform


Fordele ved Lyreco-koncernen:
 
 • Professionelt indkøb af varer
 • Global købekraft
 • Økonomisk tryghed og stabilitet 
 • Ekspertise og kundskab
 • Èn IT-platform i hele verden
 • Fælles styresystemer, som er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. 
 • Lokal fagkundskab, støtte og service
 • Har underskrevet og forpligtet sig til at overholde principperne i UN Global Compact
Professionelt indkøb af varer og kundeledelse understøttes af en logistikmodeller for lager og distribution, der er fælles for hele koncernen. Dette skaber forudsætningen for at levere fremragende service til vores kunder

Lyreco er stolt af, at det kun er mennesker og ikke en teknologi, der besvarer opkald. Derudover benytter vi os kun af lokal arbejdskraft på vores centre. Vores salgsstyrke er en af de største i branchen. På verdensbasis er det ca. 5.000 sælgere, der dedikerer sig til den bedste kundeservice. Sælgerne har specialiseret sig i sektorer for at sikre, at vores kunder får den bedste kundeservice med løsninger, som er tilpasset behovet.

Kundetilfredshedsundersøgelse

Vores virksomhedsidé er at gøre arbejdsdagen lettere, hvilket er tæt forbundet med vores langsigtede forpligtelse til at levere service af høj kvalitet.

Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse er et af flere midler til at måle vores præstation ud fra et kundeperspektiv. Desuden registrerer, løser og indberetter vi løbende klagesager og benytter respons fra kunder og medarbejdere til at forebygge problemer og forbedre vores virksomhed.

Kundetilfredshedsundersøgelsen gennemføres ved, at vi sender en række spørgeskemaer til et antal tilfældigt udvalgte kunder, der har handlet hos Lyreco i de seneste fire måneder. Undersøgelsen gennemføres elektronisk, og svarene registreres anonymt i en database. Resultaterne analyseres derefter for at give et detaljeret billede af kundetilfredsheden med vores ydelser. For at gøre undersøgelsen endnu mere anvendelig registreres alle negative resultater med kommentarer for at tydeliggøre konteksten og gøre det muligt at træffe foranstaltninger, så snart de endelige resultater foreligger.

Undersøgelsen omfatter spørgsmål om alt lige fra sortiment og produktkvalitet, leverandørbesøg, hjemmeside, afklarede hændelser og chaufførernes adfærd til indholdet i vores kataloger.

Efter indkredsning af de områder, der kan forbedres, udarbejdes en handlingsplan i samråd med de berørte afdelinger for at sikre bedre service og forhåbentlig et bedre resultat i det følgende års undersøgelse.


 

Group Business Brochure (GBB)Key Performance Indicators (KPIs) og budgetter er den bærende kraft i en struktureret og lønsom virksomhed.

Lyrecos Group Business Brochure opsummerer resultaterne for hvert land på hvert niveau - fra salgsresultater til, hvor hurtigt kundeservice svarer på telefonen. 

Det produceres en GBB på månedsbasis, der gennemgås på Senior Management Teamets møder. Hver afdelingschef er ansvarlig for kvalitet og opnåelse af sine KPIer, mens QSS(Quality, Security and Sustainability) Manageren udfordrer dem og organiserer tværfaglige projekter for at sikre, at KPI’erne bliver opnået på alle områder.   

Rapporter viser, at Lyreco har et fremragende serviceniveau på levering, nøjagtig plukning af produkter, hvor hurtigt henvendelser bliver behandlet osv. Disse indikatorer måler vores succes på kundesiden og sikrer, at vi forbliver referencen i vores branche.
www.lyreco.dk GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORARTIKLER - LYRECO DANMARK A/S - Lykkegårdsvej 10 - 4000 Roskilde - DANMARK
Om lyreco | Bæredygtig udvikling | Miljø tiltag | Sociale tiltag | økonomiske tiltag
Udmærkelser og medlemskaber | Vurdering af vores certificering | Media | Dokument | Faq
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice