Lyreco
 
GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORPRODUKTER PROGRAM FOR LYRECOS BÆREDYGTIGE UDVIKLING
KONTAKT OS

Vores Eco Future-strategi

 


 

Vores vision

At være rollemodel for bæredygtige forsyningsløsninger til arbejdspladsen.
Det vil sige, at Lyreco skal være en virksomhed, hvor der til enhver tid tages højde for bæredygtigheden. På alle niveauer og i alle beslutninger.

Vores vejledende principper

BESKYTTELSE AF MILJØET

Vi vil nedbringe vores fodaftryk på miljøet
Hjælpe vores kunder og leverandører til at gøre det samme

INDSATSOMRÅDER
1. Udvikle de miljømæssigt fordelagtige produkter og tjenester
2. Reducere udledningen af drivhusgasser
3. Eliminere og styre affald

HOVEDPRÆSTATIONER
INDIKATORER OG MÅL FOR 2017

Grønne produkter

25 % af salget

 

C02 udledning

reduktion på 20 %

 

Affald

90 % genbrug

SOCIALT ANSVAR

Forstærke vores langsigtede relationer med fokus på menneskelige relationer og udvikling

INDSATSOMRÅDER
4. Sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø
5. Bidrage til den enkelte medarbejders personlige udvikling
6. Fokusere på udviklingen af vore bedste talenter
7. Fremme børnenes uddannelse i udviklingslandene

HOVEDPRÆSTATIONER
INDIKATORER OG MÅL FOR 2017

Arbejdsforhold

90 % af medarbejderne er tilfredse

 

Uddannelsesniveau

90 % af medarbejderne synes, at de er tilstrækkeligt uddannet

 

LFE* indsamlingsmål

forøgelser på 10 % pr. år

 

Tabte arbejdsdage

nedbringelser på 10 %

ØKONOMISK SUCCES

Opbygning af varige kunderelationer ved at levere løsninger på deres bæredygtighedsmålsætninger

INDSATSOMRÅDER
8. Etablere kundepartnerskaber på bæredygtighed
9. Etablere leverandørvurderingsprogrammer på bæredygtighed
10. Udvikle bæredygtig innovation inden for produkter og tjenesteydelser

HOVEDPRÆSTATIONER
INDIKATORER OG MÅL FOR 2017

Leverandørpræstationsniveau

forøgelser på 10 % pr. år

 

Leverandører, der har gennemgået audit

100% for produkter med Lyreco brand

Vores Eco Future-strategi

Our EcoFuture strategy video link

EcoFuture brochure

www.lyreco.dk GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORARTIKLER - LYRECO DANMARK A/S - Lykkegårdsvej 10 - 4000 Roskilde - DANMARK
Om lyreco | Bæredygtig udvikling | Miljø tiltag | Sociale tiltag | økonomiske tiltag
Udmærkelser og medlemskaber | Vurdering af vores certificering | Media | Dokument | Faq
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice