Lyreco
 
GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORPRODUKTER PROGRAM FOR LYRECOS BÆREDYGTIGE UDVIKLING
KONTAKT OS

Sociale tiltag

Tiltag på tværs af organisationen

 
 
Kontinuerlig vurdering
Medarbejderundersøgelse, Code of Ethics
 
 

Stillingsbeskrivelse
For at sikre et stabilt og positivt arbejdsmiljø er det vigtigt, at alle medarbejdere har en klar forventning om sin rolle i organisationen. Derfor får alle medarbejdere hos Lyreco en stillingsbeskrivelse, når de starter i virksomheden.

Stillingsbeskrivelsen indeholder:
 • Stillingsbetegnelse
 • Afdeling
 • Sted 
 • Formål med stillingen
 • Ansvarsområder 
 • Relationer og samarbejde
 • Kvalifikationer
Dokumentet er underskrevet af både medarbejder og arbejdsgiver for at sikre, at begge er enige om indholdet i stillingsbeskrivelsen. Dokumentet opdateres på den årlige vurdering, som hver medarbejder har med sin chef.

TræningsplanAlle virksomheder med succes har brug for dygtige og motiverede medarbejdere. At sikre, at alle medarbejdere har de rette kundskaber og færdigheder til at kunne udføre sit job og møde nye udfordringer i fremtiden, er direkte knyttet til medarbejdernes motivation. Derfor er det meget vigtigt at give faglig læring og udvikle både medarbejdere og arbejdsgivere til at dække virksomhedens behov og holde et højt motivationsniveau.

 
I Lyreco tager vi oplæring af vores medarbejdere alvorligt. Hvert år kortlægger vi vores medarbejderes behov og planlægger specifikke træningsplaner for at give rigtig faglig læring. Vores interne instruktører tilrettelægger skræddersyede kurser for at møde behovet. Der bliver også benyttet eksterne kurser for at give specialiseret træning til specifikke behov.

Lyreco Skandinavien har også udviklet et specifikt træningsprogram for ledere. Det inkluderer pre-manager oplæring, situations- og personlighedsrelateret lederuddannelse. Alle ledere på alle niveauer går gennem dette program.

Sundhed og sikkerhedEnhver arbejdsgiver bør have en sikker arbejdsplads som førsteprioritet. Alle medarbejdere skal føle sig helt trygge, når de udfører deres arbejde, og de skal ikke bekymre sig om arbejdsrelaterede sundhedsproblemer – hverken fysiske eller psykiske. Det er meget vigtigt, at virksomheden har konstant fokus på at beskytte medarbejdere og forretningen.

 
Lyreco tager sit sikkerhedsansvar alvorligt. I hvert datterselskab er der en Sundheds- og Sikkerhedsorganisation med det eneste formål at have et højt sikkerhedsniveau, som er baseret på den internationale standard OHSAS (Occupational Health & Safety Assessment Series) 18001.

Lyreco arbejder inden for det lokale lands love og regler, men Sundheds- og Sikkerhedsorganisationen sikrer også, at forbedringer bliver implementeret i hvert enkelt land.
Interne og eksterne revisioner holder et konstant fokus på dette.

Code of EthicsLyreco har de seneste år oplevet en fantastisk vækst i form af salg, antal medarbejdere og operative markeder. Denne vækst er baseret på vores fire værdier, som også er grundlaget for, hvordan vi ønsker at fortsætte fremover.  

Målet er stadig at styrke koncernen. Vi ønsker at fokusere på lønsom vækst, og det er vigtigt, at alle Lyreco-medarbejdere og -leverandører forstår, hvordan vi vil fortsætte succesen.

I hastigt skiftende omgivelser og et altid voksende marked har vi formaliseret nogle etiske principper for Lyrecos medarbejdere og leverandører.

Lyreco Code of Ethics beskriver de retningslinjer, som vi forventer hver enkelt medarbejder følger:
 • I forhold til kunder og leverandører
 • I forhold til kollegaer
 • I forhold til deres adfærd for at fremme selskabets bedste interesse 

Lyreco Supplier Code of Ethics danner grundlag for Lyreco og Lyrecos leverandører ift. at opbygge og vedligeholde forhold baseret på retfærdighed, tillid, respekt for individets rettigheder, overholdelse af loven og bærekraftig forretningsdrift.

Vores værdier

fleche_cote_droit 

Visioner og værdier

VORES AMBITION:"De bedste på markedet"


VORES MISSION:"Vi gør arbejdsdagen lettere"

Vi ønsker at gøre arbejdsdagen lettere ved at tilbyde markedets bedste produkter og serviceydelser til vores B2B-kunder med udgangspunkt i vores position som markedsleder i Europa og Asia/Pacific. Vores medarbejdere indtager en central plads i strategien og understøttes af markedets bedste værktøjer.

VORES VÆRDIER:

Værdierne skal være en del af vores DNA. De understøtter vores mission og virksomhedens strategiske retning. De er det brændstof, der gør, at vi kan skabe fremragende resultater.

PASSION
Vi tager hånd om vores kunder.
EXCELLENCE
Vi tilstræber perfektion i alt vores arbejde.
RESPECT
Vi tror på tillid, respekt og etisk adfærd.
AGILITY
Vi forudser forandringer og tilpasser os gennem innovation.

Lyreco UniversityAlle virksomheder med succes har brug for gode talenter for at sikre forretningen fremover. Det er vigtigt at sikre tilgang af talenter ved at rekruttere og udvikle de bedste medarbejdere. Lyreco ved, hvor vigtigt det er at have mange talenter i organisationen. For å sikre denne proces har vi startet et internt udviklingsprogram for vores største talenter – Lyreco University.
Formålet med Lyreco University:
 • At identificere talenter
 • At hjælpe talenterne med at vokse og forberede sin egen samt Lyrecos fremtid
 • At hjælpe talenterne med at vokse og forberede sin egen samt Lyrecos fremtid
 • At bruge talenternes færdigheder til at gennemgå og forbedre Lyrecos forretning
Lyreco University er blevet lanceret for mere end 300 medarbejdere i alle datterselskaber, og programmet er nu i gang i 11 lande.


Hvert land vælger de største talenter og sender dem på et års internt oplæringsprogram, hvor de lærer alle aspekter af Lyreco at kende.
 
For at udvikle sine færdigheter og kendskab til virksomheten får studenterne et relevant forretningsprojekt, som de skal præsentere for ledelsesgruppen i slutningen af programmet.
 
Lyreco Scandinavia har været med i Lyreco University siden 2009.

Lyreco Campus
Lyreco tror på at udvikle de bedste talenter, både lokalt og globalt, og udvælger de største talenter for at videreudvikle og forberede dem til at lede firmaet i fremtiden.


Lyreco-konsernet har etableret et lederudviklingsprogram kaldet Lyreco Campus. Her kommer de største talenter på lokale Lyreco-universiteter og tager et 2 ugers intensivkurs på en international Business School.

Kurset omfatter følgende emner:
 • Strategy and Business Models
 • Financials tools for Performance
 • Executive Business Game
 • Performance Management
 • Leadership and innovative management

For at udvikle en bedre forståelse af international ledelse får alle studenterne et relevant forretningsprojekt, som de skal præsentere med løsningsforslag for ledelsesgruppen i slutningen af programmet.  

MedarbejderundersøgelseHvert andet år får hver medarbejder mulighed for at udtrykke sine meninger anonymt om Lyreco, særlig i forhold til arbejdsmiljø, kommunikation og ledelse.
Alle resultater bliver analyseret og håndteret af en ekstern konsulent for at sikre anonymitet. Der bliver derefter lavet handlingsplaner for at gøre Lyreco til et endnu bedre sted at arbejde.

Ligestilling
Lyreco tror på mangfoldighed med henblik på arbejdsmiljø og erfaringer.


Beslutninger om ansættelse, forfremmelse og oplæringsprogrammer er baseret på kvalifikationer, evner, joberfaringer og kvaliteten af arbejdet. Ingen beslutninger tages på grundlag af køn, alder, funktionshæmninger, etnicitet, hudfarve, seksuel overbevisning, religiøs tro, kultur eller nationalitet.

Dette indgår i Lyreco Code of Ethics.

Lyreco arbejder også med sine leverandører på at udvikle en retfærdig ansættelsespraksis.

Intern mobilitet


At have de rigtige folk i de rette stillinger er essentielt. Det er ikke altid muligt i samme afdeling eller land. En virksomhed må sikre høj mobilitet blandt medarbejderne for at have de bedste folk tilgængelige.Lyreco ønsker at fremme intern mobilitet, både nationalt og internationalt. Alle ledige stillinger i virksomheden bliver slået op internt for at sikre maksimal eksponering. Relevante internationale stillinger bliver også slået op globalt.

Lyreco har en mobilitetspolitik, hvor det ydes både økonomisk støtte og eksperthjælp til medarbejdere, som flytter, enten det er nationalt eller internationalt.

Forfremmelse

Det er ingen tvivl om, at den bedste måde at rekruttere på er at vælge en kvalificeret intern kandidat.


Fordele:
 • Omfattende kendskab til virksomhedens kultur og processer
 • Bruger kortere tid på at blive helt integreret i den nye stilling
 • Interne relationer fra en tidligere rolle kan nemt udnyttes 
Lyrecos første alternativ er intern forfremmelse. For at sikre dette bliver alle ledige stillinger slået op internt og synliggjort for alle medarbejdere.

Hvert år laver Lyreco en Succession Planning for at finde medarbejdere med forfremmelsespotentiale, der er i stand til at tage det næste skridt.  

Succession Planning giver også virksomheden nødvendig information om, hvem der skal udvikles yderligere for at blive forfremmet.

Lyreco for EducationSiden programmet Lyreco for Education blev introduceret i 2008, har alle datterselskaber i Lyrecokoncernen indsamlet penge til at fremme børns muligheder for at få en uddannelse i udviklingslandene.


Det er blevet en del af vores virksomhedskultur at samarbejde om at indsamle penge til Lyreco for Education. Alle medarbejdere engagerer sig og kan deltage på tre forskellige måder:

 • Markedsføringskampagner med deltagelse af kunder og leverandører. Et eksempel på dette kan være: Køb x antal produkter, så går x kr. til Lyreco for Education 
 • Interne events: auktioner, salg af is, julebasar, bordhockeyturneringer ... osv. Alle medarbejdere kan deltage og organisere aktiviteter til Lyreco for Education.
 • Donationer: ad hoc eller månedlige medarbejderbidrag. Det donerede beløb matches derefter altid af Lyreco. 
 • Vi udvælger omhyggeligt og støtter en ngo, der er dedikeret til vores sag, og sammen udvikler vi projekter, der har til formål at fremme børns muligheder for at få en uddannelse. Der udarbejdes en detaljeret handlingsplan for hvert enkelt projekt med klare mål baseret på de lokale forhold.
 • Det overordnede mål for alle vores projekter er at skabe og videreudvikle tiltag ud fra et langsigtet perspektiv. Med henblik på at opfylde dette mål forudsætter alle projekter, at lokalbefolkningen skal deltage og tage ejerskab over projekterne, bl.a. ved at nedsætte et lokaludvalg bestående af lokale lærere, forældre og ledere, som selv skal tage ansvaret for uddannelsesprojekterne. 


MADAGASKAR 2015-2018   

MÅL: 1.000.000 EURO


Madagaskar er verdens sjettefattigste land og et land, der ofte rammes af cykloner. 


Det er grunden til, at Lyreco for Education skal drive et fireårigt projekt sammen med ngo'en CARE. Projektet skal være med til at give 17.000 børn mulighed for at gå i s
kole og skal støtte 32 skoler i Vatomandryområdet på Madagaskar. 


Handlingsplanen for projektet er bygget op omkring fire hovedmål:

 • Bygge og renovere skolefaciliteter
 •  Øge undervisningskvaliteten ved at uddanne lærere og udstyre skoler med skolematerialer
 • Øge forældrenes engagement og bevidsthed om vigtigheden af at gå i skole
 • Fokusere på forebyggelse af katastrofer i forbindelse med fremtidige cykloner
Lyreco for Education i Skandinavien

Lyreco i Skandinavien er aktivt involveret i at indsamle penge til velgørenhed som en del af Lyreco for Education. Pengene indsamles via medarbejderdonationer og gennem aktiviteter søsat af de forskellige afdelinger i virksomheden. 
 

Lyreco Skandinavien indsamlede i løbet af 2016 22.783 euro til Lyreco for Education projektet i Madagaskar   

Lyreco Skandinavien indsamlede i løbet af 2015 21.499 euro til Lyreco for Education projektet i Madagaskar 

Lyreco Skandinavien indsamlede i løbet af 2011-2014 59.721 euro til Lyreco for Education projektet i Togo

  
 
Eksempler på projekter, der blev iværksat til formålet, og hvor hele overskuddet gik til Lyreco for Education er:  
 • Zumba - motion er blevet udført af medarbejderne
  
 • Massage
 • Salg af kager, smykker osv.
 • Wii Tennis Tournament
 • Dress as you like Fridays – Et par fredage om året har vi haft temadage, hvor medarbejderne klædte sig ud 
 • Photo Studio - medarbejdere havde mulighed for at være professionelt sminket og fik deres fotos taget
 • Lunch servering - Medarbejdere blev forkælet og fik sin frokost serveret ved bordet af "tjener"

                     

Kontrol af leverandører

BÆREDYGTIGHED I LEVERANDØRKÆDEN

Indfører miljørevision fra og med 2016.

 

Ud over de revisioner med fokus på social bæredygtighed, som Lyreco har anvendt i flere år, har vi besluttet at udvide vores revisionsprogram til nu at inddrage miljøaspekter på en mere struktureret måde. 

Vores revisionsprogram omfatter 100 % af alle fabrikker, der producerer produkter med varemærket Lyreco i risikolande, og gælder første led i leverandørkæden. En risikobedømmelse afgør, om andet og tredje led skal kontrolleres. Produkter med varemærket Lyreco opdeles i to kategorier: direkte importeret af os fra et risikoland eller importeret af vores leverandør, men produceret i et risikoland. Begge kategorier er omfattet af vores revisionsprogram. 


Hovedprincipperne i Lyrecos revisionsprogram for leverandører er som følger:

 • Inden leverandører revideres, skal de have underskrevet Lyrecos Business Supplier Agreement (BSA) og Code of Ethics.

 • Leverandører til Lyreco skal gennemgå og forstå, hvad "Lyreco Supplier Sustainability Involvement Programme" indebærer, og sikre, at de har de nødvendige politikker, processer og systemer til at opfylde vores krav.
 • Revisioner skal gennemføres årligt.

 • Revisionerne skal fokusere på arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed, miljø, ledelsessystemer, etik og overholdelse af love.
   
 • Revisionerne kan enten gennemføres af en uafhængig tredjepart, først og fremmest revisionsfirmaer som f.eks. SGS eller Intek, eller af en medarbejder i Lyreco, der er uddannet inden for socialt ansvar og miljøaspekter.

 •  I forbindelse med alle revisioner skal der udarbejdes en formel og detaljeret revisionsrapport, som gennemgås af Lyrecos QSS-afdeling.

 • For at efterleve Lyrecos krav må den seneste revision ikke udvise større afvigelser, og leverandøren skal fremlægge en strategi til afhjælpning af eventuelle mindre afvigelser og observationer.
 • Alt efter resultatet af en revision findes der tre alternativer
  1. Fabrikken/leverandøren godkendes, hvis der ikke er konstateret afvigelser ved en revision
  2. Fabrikken/leverandøren sortlistes, hvis der er konstateret store afvigelser, og der ikke kan fremlægges dokumentation for forbedringer.
  3. Fabriken/leverandøren får support og støtte fra Lyreco, hvis der konstateres afvigelser, og de viser vilje til at gennemføre forbedringer.
   
 • Der aflægges som regel ikke uanmeldte besøg hos leverandører. Uanmeldte besøg kan dog forekomme, og i så fald er formålet ofte at dobbelttjekke resultater og observationer fra en tidligere revision.

Resultaterne af udførte revisioner skal forelægges Lyrecos koncernledelse

Nøgletal fra Lyrecos revisionsprogram


Direkte importerede Lyreco-produkter fremstillet i risikolande


Indirekte importerede Lyreco-produkter fremstillet i risikolande
www.lyreco.dk GLOBAL LEVERANDØR AF KONTORARTIKLER - LYRECO DANMARK A/S - Lykkegårdsvej 10 - 4000 Roskilde - DANMARK
Om lyreco | Bæredygtig udvikling | Miljø tiltag | Sociale tiltag | økonomiske tiltag
Udmærkelser og medlemskaber | Vurdering af vores certificering | Media | Dokument | Faq
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice